Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de cercetare operaţionala Selected topics in operations research
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MO014
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MO014
7
2+1+0
5
optionala
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MO014
7
2+1+0
5
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MO014
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. KASSAY Gabor, kassay@math.ubbcluj.ro
Conf. Dr. LUPŞA Liana, llupsa@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea unor rezultate de baza si algoritmi din urmatoarele ramuri ale cercetarii operationale: problema transportului, probleme de optimizare pe grafuri, programare dinamica, programare vectoriala si teoria jocurilor.
Presentation of the main results and algorithms concerning transportation problem, network flows, dynamic optimization, vectorial optimization and theory of games.
Continut
Problema transportului: prezentarea problemei, exemple. Celule, lanturi, cicluri. Proprietati. Planuri potentaile. Algoritmul potentialelor. Convergenta algoritmului. Aplicatii.
Optimizare pe grafuri: notiuni be baza a teoriei grafelor. Drumuri si taieturi in grafe. Potentiale. Problema drumului minim si potentialului maxim. Teorema lui Ford. Teorema lui Ford-Fulkerson. Teoremele lui Konig.
Optimizare dinamica: punerea problemei; algoritmul lui Bellman de rezolvare a problemelor de optimizare dinamica.
Teoria jocurilor: jocuri matriciale, teorema lui J. von Neumann. Rezolvarea jocurilor matriciale.
Bibliografie
1. BACIU A., PASCU A., PUSCAS E.: Aplicatii ale cercetarii operationale. Bucuresti, Editura Militara, 1988.
2. W.W. Breckner: Cercetare operationala, Univ. Babes-Bolyai Cluj Napoca, 1980.
3. GALPERIN G. A.: Nonscalarized Multiobjective Global Optimization. J.O.T.A., 75 (1992), 1, 69-85.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.