Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în mecanica fluidelor (l.engleza) Numerical methods in Fluid Dynamics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM271
2
2+1+1
7
optionala
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PETRILA Titus, tpetrila@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul prezinta capitole avansate din Mecanica Fluidelor, cu un accent special asupra metodelor de aproximare analitica si numerica. Miscarile subsonice, supersonice si transonice sunt analizate în detaliu, în fiecare caz fiind prezentate o serie de metode de aproximare.
The course presents advanced topics in Fluid Dynamics with a special accent on analitical and numerical approximation methods. Subsonic, supersonic and transonic motions are analized in detail, and in each case several approximation methods are discussed..
Continut
1. Sisteme de ecuatii cu derivate partiale de ordinul întâi si cvasiliniare.
2. Suprafete caracteristice si suprafete de discontinuitate slaba.
3. Metode de aproximare în dinamica fluidelor compresibile ideale.
4. Miscarea unidimensionala. Invarianti Riemann. Miscari prin unde simple. Teorema lui Friederichs.
5. Miscari subsonice
- Metode directe: metoda Imai-Lamla, metoda de linearizare a lui Glauert-Prandtl. Metode variationale.
- Metode hodografice: metoda Ciaplighin, metoda Karman-Tsien, metoda Caius Iacob. Aplicatii si extinderi.
6. Miscari supersonice
- Metoda liniarizarii a lui Ackeret.
- Teoria miscarilor conice si aplicatii.
7. Miscari transonice
- Metoda Ciaplîghin. Metoda Tomotika-Tamaka. Metoda Bidzadze.
Bibliografie
1. Caius Iacob, Introduction mathematique a la mecanique des fluides. editura Academiei Române si Editions Gauthier-Villars, 1959.
2. Lazar Dragos, Principiile mecanicii mediilor continue, Editura Tehnica, Bucuresti, 1981
3. Daniel Euvrard, Resolution numerique des equations aux derivees partielles, editions Masson, Paris, 1994
4. D. J. Acheson, Elementary Fluid Dynamics, Clarendon Press, 1992
5. H. Dumontet, Georges Duvaut etc Exercices de mecanique des millieux continus, Editions Masson, Paris, 1994
6. Chuen Yen Chow, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, John Wiley & Sons, NY, 1980
7. Titus Petrila, Calin Gheorghiu Metode element finit si aplicatii, Editura Academiei Române, 1987
8. Titus Petrila, Lectii de mecanica mediilor continue, lito UBB, 1980
9. Paul Germain, Mecanique des millieux continus, Editions Masson, Paris, 1962
Evaluare Assessment
Examen
Exam.