Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice in mecanica Numerical methods in mechanics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM025
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MM025
7
2+2+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul isi propune introducerea studentilor in modelarea sistemelor mecanice cu un numar finit de grade de libertate. Se urmareste insusirea unor cunostinte si deprinderi prin intermediul carora cursantii sa reuseasca sa modeleze cu ajutorul formalismului lagrangian sau hamiltonian sisteme mecanice concrete, si sa fie capabili sa studieze diferite fenomene pe aceste modele cu ajutorul calculatorului.
Continut
Bibliografie
1. Arnold, V.I.: Metodele matematice ale mecanicii clasice, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980.
2. Butcher, J. C.: The numerical analysis of ordinary differential equations. John Wiley Sons, 1987.
3. Dragos, L.: Principiile mecanicii analitice, Editura Tehnica, Bucuresti, 1976.
4. Balint, A: The dynamics of the Solar System, ELTE Eotvos Kiado, Budapest, 2001 (Hungarian).
5. Nakamura, S.: Numerical analysis and graphic visualization with Matlab, Prestice Hall PTR, New-Jersey, 1996.
6. Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P.: Numerical Recipies in C, The Art of Scientific Computing, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port-Chester, Melbourne, Sydney, 1992.
7. Szenkovits F., Mako Z., Csillik I., Balint A.: Modelarea sistemelor mecanice cu ajutorul calculatorului, Ed. Sapientia, Cluj-Napoca, 2002. (in limba maghiaa)
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.