Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Astronomie Astronomy
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM012
6
2+1+1
5
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. POP Vasile, vpop@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Introducerea conceptelor de baza necesare predarii Astronomiei in liceu privind sfera cereasca, miscarile aparente si reale ale corpurilor ceresti, natura fizica a astrilor, structura Universului la diferite scari, originea si evolutia corpurilor ceresti. Insusirea problemelor fundamentale ale disciplinei, necesare pentru introducerea cursurilor optionale de Astronomie din semestrele VII si VIII, precum si a cursurilor de studii aprofundate (master).
The introduction of basic concepts necessary to teach the Astronomy in secondary school, concerning celestial sphere, apparent and real motions of celestial bodies, physical nature of the stars, the structure of the Universe at different scales, origin and evolution of celestial bodies. The appropriation of fundamental topics of the subject necessary to introduce the optional astronomy lectures from VII and VIII semesters, as well as the master lectures.
Continut
1. Obiectul, problemele, metodele si ramurile Astronomiei. Structura Universului accesibil (Metagalaxia).
2. Astronomia sferica: sfera cereasca, miscarea diurna, coordonate ceresti, miscarea anuala aparenta a Soarelui, elemente de trigonometrie sferica si transformari de coordonate.
3. Timpul si masurarea lui: timpuri locale, timpul universal, timpul legal, calendarul.
4. Elemente de Astronomie practica: instrumente astronomice si metode pentru determinarea coordonatelor ceresti si geografice.
5. Fenomene care modifica pozitiile astrilor pe cer: refractia astronomica, paralaxa diurna si anuala, precesia si nutatia.
6. Pamantul: miscarile Pamantului, forma si dimensiunile Pamantului, coordonate geocentrice, masa si structura Pamantului.
7. Miscarile aparente si fazele planetelor; eclipse: explicarea miscarilor aparente, a fazelor si a eclipselor. Sistemele lumii.
8. Problemele mecanicii ceresti: problema celor doua corpuri, problema celor trei corpuri, problema celor n corpuri; perturbatii.
9. Elemente de Astronautica: miscarea pe partea activa si pe partea pasiva a traiectoriei. Sateliti artificiali. Sfera de gravitatie si de actiune.
10. Structura sistemului solar: Soarele, planetele, satelitii planetelor, Luna, asteroizii, cometele, materia neorganizata.
11. Teoria radiatiei si fotometria astronomica: intensitate, flux, luminozitate, stralucire aparenta, radiatia corpului negru, magnitudini aparente si absolute.
12. Aplicatii ale analizei spectrale in Astrofizica: spectre, clasificarea Harvard, deplasarea liniilor spectrale.
13. Parametrii de stare ai stelelor; relatii de stare: determinarea masei, temperaturii, luminozitatii, diagrama H-R.
14. Galaxia noastra: structura generala, rotatia Galaxiei, stele duble, stele variabile, pulsari, surse X, roiuri stelare, materia difuza.
15. Elemente de Astronomie extragalactica si Cosmologie: clasificarea si proprietatile galaxiilor, quasari.
16. Originea si evolutia corpurilor ceresti: teoria Big Bang, formarea galaxiilor, originea si evolutia stelelor, ipoteze cosmogonice privind formarea sistemului solar.
Bibliografie
1. Bakouline, P., Kononovitch, E., Moroz, V. - Astronomie generale, Moscova, 1975.
2. Danjon A. - Astronomie generale, Paris, 1959.
3. Kartunen, H., Kroger, P., Oja, H., Poutanen, M., Donner, K., J., - Fundamental Astronomy, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, 1994
4. Menzel, D.H. - Csillagaszat (trad. din engleza), Budapest, 1980.
5. Motz, L.,Duveen, A. - Essentials of Astronomy, London, 1966.
6. Pal, A., Pop, V., Ureche, V. - Astronomie, Culegere de probleme, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 1998
7. Pal, A., Ureche, V. - Astronomie, Bucuresti, 1983.
8. Ureche, V. - Universul Vol. I Astronomie, Cluj-Napoca, 1982. Universul Vol. II Astrofizica, Cluj-Napoca, 1987.
9. Weinberg, S. - Primele trei minute ale Universului (traducere din limba engleza), Bucuresti, 1984.
10. Wyatt, S. - Principles of Astronomy, Boston, 1971.
11. Zeilik, M., Smith, E.v.P. - Astronomy and Astrophysics, Chicago, London, 1987.
Evaluare Assessment
Examen oral la sfarsitul semestrului, luandu-se in considerare si activitatea practica desfasurata de studenti.
Oral exam at the end of semester considering the practical activity of the students.