Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de astronomie Selected topics of Astronomy
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM006
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MM006
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MM006
8
2+2+0
7.5
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. POP Vasile, vpop@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul de astronomie predat studentilor pe durata unui singur semestru nu poate acoperi decat o parte din capitolele care sunt prezentate, mult mai sumar, elevilor din liceu. De aceea, obiectivul principal urmarit de acest curs il constitue intregirea culturii generale astronomice a viitorilor profesori care vor preda astronomia in liceu in aceasta era a cuceririi spatiului cosmic si cand astronomia este una din cele mai dinamice ramuri ale stiintei. Un alt obiectiv important este pregatirea candidatilor pentru cursurile de studii aprofundate in astronomie organizate la facultatea noastra.
The one term introductory Astronomy course cannot cover but partially the topics that are presented in the secondary school. Therefore, the main objective of this course is completing the astronomical general knowledge of the future secondary school teacher of Astronomy, in the cosmic era when Astronomy is one of the most dynamic fields od science. Another important aim is preparing the students for the MSc. studies in Astronomy organized by our Department.
Continut
I. Ecuatiile structurii stelare: Ecuatia transferului radiativ, ecuatiile modelului de atmosfera stelara, legea intunecarii spre margine, ecuatiile interiorului stelar, modele stelare
II. Sursele energiei stelare: Energia gravitationala, lantul proton - proton, ciclul carbon - azot, procesul triplu alfa, arderea carbonului, arderea oxigenului, arderea siliciului, energia de acretie, energia de frânare magnetica
III. Evolutia stelara: Scale evolutive, contractia stelelor catre secventa principala, faza de secventa principala, faza de giganta, stadiile finale ale evolutiei, evolutia stelelor binare strânse, compararea cu observatiile.
IV. Soarele: Parametrii fizici ai Soarelui, structura interna, atmosfera solara, activitatea solara.
V. Stele variabile: Definirea si clasificarea stelelor variabile, pozitia stelelor variabile în diagrama HR., variabile pulsante, variabile eruptive, stele binare.
VI. Stele compacte: Pitice albe, stele neutronice, pulsari, X-ray Bursters, gauri negre (Black Holes).
VII. Asociatii si roiuri stelare: Asociatii stelare, roiuri stelare deschise, roiuri stelare globulare.
VIII. Galaxia Noastra (Calea Lactee): Forma si dimensiunile Galaxiei Noastre, metode de determinare a distantelor, ecuatia fundamentala a statisticii stelare,. densitatea stelara., distributia obiectelor stralucitoare, populatii stelare, rotatia Galaxiei Noastre, distributia materiei interstelare, masa totala si distributia masei în Galaxia Noastra, structura (spirala) si evolutia Galaxiei Noastre.
IX. Galaxii (în Univers): Clasificarea galaxiilor, galaxii eliptice, galaxii spirale, galaxii lenticulare, luminozitatile galaxiilor, masele galaxiilor, sisteme de galaxii, galaxii active si Quasari, originea si evolutia galaxiilor.
X. Cosmologie: Observatii cosmologice, Principiul cosmologic, Universul omogen si izotrop, modele Friedman de Univers, teste cosmologice, Istoria Universului, Viitorul Universului.
Bibliografie
1. AGHEKIAN, T. A., Stele, Galaxii, Metagalaxia. Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1974.
2. CHIS, GH., PAL, A., Astronomie (curs de initiere), Lit. univ. Cluj-Napoca
3. COX, J. P., GIULU R. T., Principles of Stellar Structure. Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1968.
4. DEMETRESCU G., PARVULESCU, C., Galaxii in Univers. Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1967.
5. GHINZBURG V.L., Astrofizica contemporana. Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1972.
6. HOYLE F., Galaxii, nuclee si quasari. Ed. St., Bucuresti,1968
7. KAPLAN S. A., Fizica stelelor. Ed. St. Bucuresti, 1963.
8. KARTUNEN H., KROGER, P., OJA, H., POUTANEN, M., DONNER, K., J., - Fundamental Astronomy, Springer - Verlag, Berlin, 1994.
9. LUNGU, N., Pulsatii stelare. Ed. St. si Enciclopedica, Bucuresti, 1982.
10. MARAN, P.S.,(editor), The Astronomy and Astrophysics Encyclopedia. Cambridge University Press, 1992.
11. MOTZ L., DUVEEN A., Essentials of Astronomy. Blacckie and Son Ltd, London, Glasgow, 1966.
12. PAL A., URECHE V.,Astronomie. Ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1983.
13. POPOVICI C., Stelele, date fizice, structura interna, originea si evolutia lor. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1958.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.