Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Comunicaţii multimedia şi învăţământ la distanţă Multimedia communications and distance learning
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI362
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
(Distributive systems in Internet and Intranet)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TOADERE Teodor, toadere@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea si cunoasterea posibilitatilor de comunicare multimedia.
Continut
1. Structuri (topologii) de reterle;
2. Aplicatii interpersonale audio-video;
3. Aplicatii multimedia destinate lucrului in cooperare;
4. Distributia audio-video;
5. Videoconferinta;
6. Posta electronica mutimedia si transferul documentelor multimedia;
7. Aplicatii bazate pe servere multimedia;
8. Hipertext si hipermedia in retea;
9. World-Wide-Web;
10. Relatia virtuala.
Bibliografie
1. Fluckinger F., UNderstanding networked mutimedia applications and technology, Prentice Hall,1996.
2. Cristea V., TapusN., Moisa T., Damian V., Retele de calculatoare, Ed.Teora,Bucuresti 1992.
3. Dobrota V., Retele digitale in telecomunicatii, vol.I, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca,1996.
4. Feher K., Comunicatii digitale avansate (trad. din engleza) vol.I, Ed.Tehnica, Bucuresti 1993.
5. Vlaicu A., Prelucrarea numerica a imaginilor, Microinformatica (Ed. Albastra), Cluj-Napoca, 1997.
Evaluare Assessment
Studentii prezinta referate la seminarii, din noutotile in domeniu. Fiecare referat este supus unei recenzii de catre celalti masteranzi si se noteaza. In sesiune se suntine un examen. Nota finala este o media intre notele de la referate si de la examen.