Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Protocoale de comunicaţii în sisteme distribuite Communication protocols in distributive sistems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI358
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
(Distributive systems in Internet and Intranet)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MOLDOVAN Grigor, moldovan@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
1. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., : "Distributed Systems. Concepts and design.", Pearson Education Limited 2001
2. F.Paunescu, F., D.P. Golesteanu: "Sisteme cu prelucrare distribuita si aplicatiile lor.", Ed. Tehnica, Bucuresti, 1993
3. Raynal M.: "Gestion de donnees reparties problems et protocoles", Ed. Eyrolles, Paris, 1992
Evaluare Assessment