Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Contabilitate şi finanţe Bookkeeping and finance
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI356
2
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
(Database in Internet and electronic commerce)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. MATIŞ Dumitru
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment