Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Securitatea în Internet (în limba engleză) Security in Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI355
2
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
(Database in Internet and electronic commerce)
MI355
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
(Distributive systems in Internet and Intranet)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
1. W Stallings, "Cryptography and Network Security", 2/e, Prentice-Hall, 1999
2. Cormen T. Leiserson C. Rivest R introducere în algoritmi. Computer press Agora, 1999.
3. Patriciu V.V. Criptografie si securitatea retelelor de calculatoare. Ed. Tehnica, 1994
4. *** Resurse Web plecând de la . (http://WilliamStallings.com/Security2e.html).
Evaluare Assessment