Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Platforme Java Java platforms
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
(Database in Internet and electronic commerce)
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
(Distributive systems in Internet and Intranet)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
1. Bankston s.a. Java 1.1 Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
2. Boian F. M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
3. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, 1996
4. Boian F.M. Programare distribuita în Internet; metode si aplicatii
5. Breedlove B. s.a. Web Programming Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
6. Cristea V. s.a. UNIX, Ed. Teora, Bucuresti, 1993
7. December J. s.a. HTML & CGI Unleashed E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
8. Radoiu D. HTML; publicatii Web. Computer Press AGORA 1996
9. Rotaru E. Limbajul JAVA. Computer Press AGORA 1996
10. Wyatt, A. L. Navigând prin INTERNET. Ed. ALL, Bucuresti, 1995
Evaluare Assessment