Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Programare genetică - generare automată de cod sursă Genetic programming - automated code generation
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI290
2
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
(Intelligent Systems - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul este consacrat prezentarii principalelor notiuni , modele si algoritmi din Programarea genetica.

Continut

Bibliografie
1. Koza, J.,R., Genetic Programming, MIT Press, 1992.
2.  Koza, J.,R., Genetic Programming, 2, MIT Press, 1994.
3. Banzhaf, W., Nordin, P., Keller, R., Francone. F., Genetic Programming,.Morgan Kaufmann, San Franscisco, 1998.
4. Dumitrescu, D. Lazzerini, B., Jain. L., Evolutionary Computation, CRC Press, Boca Raton, New York, 2000.
Evaluare Assessment