Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode de specificare formală Formal methods in specification
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI256
1
2+2+0
9
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
(Component-Based Programming - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. MOTOGNA Simona Claudia, motogna@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul urmareste prezentarea sistematica a notiunilor si metodelor de baza utilizate in specificarea formala a limbajelor de programare.
The purpose of this course is a complete presentation of the basic notions and methods of formal specification of programming languages.
Continut
Cursul se doreste o introducere in semantica limbajelor de programare traditionale si orientate obiect. Se trec in revista diferitele modalitati de specificare semantica si se prezinta notiuni de gramatici de atribute si utilizarea lor in translatare, clauze Hoare, lambda calcul si aplicatii pentru diferite limbaje de programare.
Bibliografie
1. A.V. Aho, J.D. Ullman - The Theory of Parsing, Translation and Compiling, Prentice Hall, 1972
2. T. Rus - Mecanisme formale pentru specificarea limbajelor, Ed. Academiei, 1983
3. H. Barendregt - The Lambda Calculus: Its Syntax and Semantics, North Holland, 1984
4. L. Cardelli, P. Wegner - On understanding types, data abstraction and polymorphism, Computing Surveys, 17(4), pg. 471-522, 1985
5. C. Gunter - Semantics of Programming Languages: Structures and Techniques, MIT Press, 1992
Evaluare Assessment
Nota finala se acorda pe baza urmatoarelor activitati:
-lucrari de verificare periodice
- proiect
-examen final
- periodical assessments
- project
- final exam