Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de programare in Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI187
4
2+1+0
5
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment