Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Practică la disciplina Comunicare in Internet Practice to Communication in Internet
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI184
6
0+0+2
4
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TOADERE Teodor, toadere@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment