Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Tendinte şi tehnologii noi în ingineria programării New trends and technologies in software engineering
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI093
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. CHIOREAN Ioan Dănuţ, chiorean@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment