Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe Design and management of complex information systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI091
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI091
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Cunoasterea elementelor conceptuale si notationale necesare analizei si proiectarii orientate-obiect a aplicatiilor
2. Cunoasterea unui proces (metode) de realizare a unui sistem informatic
3. Cunoasterea in detaliu a unui intrument CASE particular (Rational Rose)
4. Cunoasterea responsabilitatilor unui sef de proiect
1. To get acquainted with the concepts and notations needed for object-oriented analysis and design of software applications
2. To get acquainted with a process (method) of information systems developing
3. To get acquainted with a specific CASE tool (Rational Rose)
4. To get acquainted with the responsibilities of a project manager
Continut
1. Fazele si componentele dezvoltarii sistemelor informatice. Descrierea conceptiei, elaborarii, constructiei si implementarii unui sistem informatic. Specificarea aplicatiilor. Analiza si proiectarea aplicatiilor. Implementarea aplicatiilor. Testarea aplicatiilor.
2. Limbajul UML. Rolul intrumentelor CASE in constructia aplicatiilor. Generarea codului sursa si reverse-engineering.
3. Modelarea statica a sistemelor informatice. Diagrame de clase. Diagrame de cazuri de utilizare. Diagrame de obiecte.
4. Modelarea dinamica a sistemelor informatice. Diagrame de interactiune. Diagrame de activitati. Diagrame de colaborare. Diagrame de stari.
5. Modelarea arhitecturala a sistemelor informatice. Diagrame de componente. Diagrame de exploatare.
6. Proiecte informatice.
7. Planificarea si coordonarea proiectelor informatice
8. Formarea si conducerea echipei
Bibliografie
1. Greedy Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Applications (seccond edition), Addison-Wesley, Menlo Park CA, 1993
2. Steve Cook, Jack Daniels, Designing Object Systems: Object-Oriented Modeling with Syntropy, Prentice Hall International, Hemel Hempstead, UK, 1994
3. Ivar Jacobson, M. Ericsson, A. Jacobson, The Object Advantage: Business Process Engineering with Object Technology, Addison-Wesley, 1995
4. Object Management Group, OMG Unified Modeling Language Specification, disponibil pe Internet la adresa http://www.rational.com/
5. Terry Quatrani, Visual Modeling with Rational Rose and UML, ed. Addison-Wesley, 1998
6. Paul R. Reed, Jr., Developing applications with Visual Basic and UML, ed. Addison-Wesley, 1999
7. James Rumbaugh ş.a., Object-Oriented Modeling and Design, ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991

Evaluare Assessment
Evaluarea unui document complet de planificare, analiza si proiectarea a dezvoltarii unui sistem informatic concret.
Evaluation of analysis and design models for a specific project.