Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect colectiv Colective project
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI082
6
0+0+2
2
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment