Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect individual Personal project
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI081
6
0+0+1
2
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI081
4
0+0+1
2
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. FRENŢIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Fixarea deprinderilor de realizare a unui produs program corect (cu implementare in Pascal, C++ sau Java), prin parcurgerea tuturor etapelor necesare şi reflectarea lor într-o documentaţie completă
2. Se va pune accent deosebit pe scrierea cât mai clară a documentaţiei complete şi la timp
- To complete a significant (Pascal, C ++ or Java) program, going through all programming activities (specification, design, coding, verification of these activities, validation, and documetation)
- To elaborate a clear and complete documentation, and to respect the schedule of a project.
Continut
- Realizarea unui produs program cu respectarea tuturor etapelor: specificare, proiectare, codificare, verificarea fiecărei etape (inspectare si testare)
- Elaborarea documentaţiei de realizare (in paralel cu derularea etapelor), pentru fiecare etapă în parte
- Elaborarea documentaţiei de folosire
Bibliografie
1. M.Frentiu, I.Lazăr, Bazele Programării: Proiectarea Algoritmilor, 2000, Ed. Univ. Petru Maior, Tg.Mureş 184 pagini.
2. M.Frentiu, I.Lazăr, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Presa Universitara, Clujeana, Cluj-Napoca, 1998, 188 pagini.
3. Programare Pascal, Ed. Presa Universitara, Univ. "Babes- Bolya" Cluj-Napoca, 1998, 392 pagini.
4. M.Lupea, C++
5. M.Frentiu, Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ. Petru-Maior, Tg.Mureş, 2001.
Evaluare Assessment
Evaluarea va consta din urmărirea şi notarea activităţilor săptămânale, cu predarea la timp a fiecărui subprodus şi elaborarea documentaţiei corespunzătoare. Aceste activităţi vor fi apreciate cu o notă (nota A).
In ultima saptamana fiecare student va preda documentaţia realizata, pe care se va acorda o a doua notă (nota D). Nu se accepta întârzieri, lipsa documentaţiei ducând la nepromovarea disciplinei.
Nota finala la disciplina "Proiect 1"; va fi acordata dupa regula
Nota finala = (3*A + D)/4
cu condiţia A>=5 şi D>=;5.
All activities will be observed, taking in account the quality and deadlines. For these the student will receive a first grade (denoted by A).
In the last week the student must submit the documentation for all phases (specification, design, coding,...) for which a second grade will be given (denoted by D). The deadlines must be respected, otherwise the exam will not be passed.
The final grade is computed as follows:
final grade = (3*A + D)/4
cu condiţia A>=;5 şi D>=5.