Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare Practice problems of operating systems and computer networks
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI079
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI079
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment