Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Instrumente CASE CASE tools
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI076
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI076
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. CHIOREAN Ioan Dănuţ, chiorean@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea si însusirea cunostintelor necesare pentru alegerea celui mai potrivit instrument CASE si utilizarea lui eficienta în toate etapele realizarii unei aplicatii soft. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt prezentate succesiv: conceptul de instrumente CASE, structura instrumentelor CASE UML, criteriile ce pot fi luate în considerare pentru alegerea instrumentului adecvat rezolvarii unei probleme date. Se detaliaza conceptul de metamodel si reprezentarea arhitecturii la patru nivele diferite: meta-metamodel, metamodel, model, obiecte utilizator. Se aprofundeaza standardul folosit pentru transferul modelelor între diferite instrumente XMI. Sunt prezentate comparativ cele mai cunoscute instrumente CASE UML: Rational Rose, Together, Poseidon, Rhapsody precum si instrumentele proiectate si implementate in cadrul LCI: ROCASE si NEPTUNE Checker.

Continut
1. Conceptul de instrument CASE si principalele lui componente:
repository, browser, editor de diagrame, generator de cod, instrument pentru reverse-engineering, evaluator OCL, parser XMI, generator de documentatie.
2. Criterii ce pot fi utilizate pentru alegerea instrumentelor CASE:
respectarea stadardului impus de limbajul de modelare;
usurinta de utilizare,
robustetea;
posibilitatile de transfer a modelulor între diferite instrumente;
posibilitati pentru filtrarea si reprezentarea informatiilor grafice;
undo, redo;
performantele generatorului de cod si ale instrumentului de reverse engineering;
facilitati pentru gestionarea versiunilor si a lucrului în echipa;
facilitati pentru reutilizarea bibliotecilor de sabloane si componente;
suportul OCL;
suportul oferit pentru proiectarea si utilizarea componentelor
3. Arhitectura pe nivele succesive - metamodelul UML:
4. UML metamodel Interchange
5. Documente propuse a fi realizate de diferite metodologii de proiectare: Rational Unified Process, Catalysys, Agile Methodology, Kobra
6. Rational Rose, Together, Poseidon, Rhapsody, ROCASE, NEPTUNE - prezentare comparativa
7. Utilizarea instrumentelor CASE la analiza, proiectarea si implementarea unor aplicatii soft
8. Noi tendinte în proiectarea si implementarea instrumentelor CASE
Bibliografie
1. Terry QUATRANI,Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML - Addison-Wesley Pub Co 1999; ISBN: 0201699613
2. Colin ATKINSON,Component-Based Product Line Engineering with UML - Addison-Wesley Pub Co 2001; ISBN: 0201737914
3. Dan CHIOREAN,Instrumente CASE pentru analiza si proiectare orientata-obiect PC-REPORT 46, iulie 1996 - pag. 24-27
4. Dan CHIOREAN,Tehnologia Programarii Orientate-Obiect - Teza de doctorat - Universitatea "Babes-Bolyai" 1999
5. Perdita STEVENS,Advanced Tools for UML: now and in the future - UML 2000 Tutorial - http://www.dcs.ed.ac.uk/home/pxs/uml2000.pdf
6. Perdita STEVENS,A revolution in UML tool use? Tool adaptation, extension and integration using XMI - UML 2001 Tutorial - http://www.dcs.ed.ac.uk/home/pxs/XMI/uml20012up.pdf
7. Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh,The Unified Software Development - Addison-Wesley Pub Co 1999; ISBN: 0201571692
8. Desmond Francis D'Souza, Alan Cameron Wills,Objects, Components, and Frameworks With Uml : The Catalysis Approach UML - Addison-Wesley Pub Co 1999; ISBN: 0201310120
9. http://www.objectsbydesign.com,Choosing a UML Modeling Tool
Evaluare Assessment
Examen final. Se tine cont atât de cunostiintele de care face dovada pe parcursul anului cât si de realizarea unui proiect utilizând cel putin doua instrumente CASE