Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Maşini instruibile şi recunoasterea formelor Machine learning and pattern recognition
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI069
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI069
7
2+0+2
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. DUMITRESCU Dan Dumitru, ddumitr@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie
Goldberg, D. E., Genetic Algorithms in Search, Optimization , and Machine Learning, Addison , Reading, 1989.
Michalewicz, Z., Genetic Algorithms+ Data Structures= Evolution Programs, Springer, Berlin, 1992.
Dumitrescu, D. Algoritimi Genetici si Strategii Evolutive, Editura Albastra, Cluj_Napoca, 2000.
Dumitrescu, D.,Lazzerini, B. , Evolutionary Computation , CRC Press, Boca Raton , New York, 2000.
Dumitrescu ,D., Lazzerini B., Jain, L. C. ,Fuzzy Sets and Their Application in Learning and Clustering, CRC Press, Boca Raton , New York , 2000.
Dumirescu, D., Principiile Matematice ale Teoriei Clasificarii, Editura Academiei,Bucuresti, 1999.
Dumirescu, D., Retele Neuronale, Editura Teora, Bucuresti, 1996
Evaluare Assessment