Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de combinatorică Selected topics of combinatorics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI068
7
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI068
7
2+2+0
6
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. KASA Zoltan, kasa@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Familiarizarea cu notiunile din combinatorica care nu se fac la celelalte cursuri.
Familiarization with the combinatorics notions, which are not treated in other courses.
Continut
1. Generalizarea notiunilor de combinari, permutari, aranjamente cunoscute.
2. Functii generatoare.
3. Probleme de numarare si enumerare. Aplicatiile functiilor generatoare la probleme de numarare.
4. Numere remarcabile in combinatorica. Numerele lui Fibonacci, Catalan, Stirling, Bell.
5. Principii utilizate in combinatorica.
6. Combinatorica cuvintelor. Complexitatea cuvintelor finite si infinite.
Bibliografie
1. I. Tomescu: Introducere in combinatorica, Ed. Tehnica, 1975.
2. Cormen-Leiserson-Rivest: Algoritmusok, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, I. kiadás 1997, II. kiadás 1999, III. kiadás 2000.
3. Kása Zoltán: Matematica discreta, UBB, Cluj, 2001.
4. Lovász László: Kombinatorikai problémák és feladatok, Typotex Kiadó, Budapest, 1999.
5. R. L. Graham-D. E. Knuth-O. Patashnik: Konkrét matematika, Műszaki Kiadó, Budapest,
1998.
Evaluare Assessment
Examen scris.
Written exam.