Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Reţele de calculatoare Computer networks
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI050
8
2+0+2
7
optionala
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MI050
8
2+0+2
7
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MUNTEAN Emil
Obiective Aims
Insusirea arhitecturilor de referinta a retelelor.
Insusirea tehnologiei de elaborare a protocoalelor.
Insusirea aplicatiilor oferite de retele.
Acquire of network basic architectures.
Acuire of protocols developing technology.
Acquire of networks applications.
Continut
Problema transmiterii informatiei. Transmisia la distanta si proceduri de transmisie. Functionarea unei retele. Standardizarea. Conectarea la retea. Retele de-la-egal-la egal. Sisteme cu servere de fisiere. Aplicatii de retea. Securitate in retele de calculatoare. Interconectarea retelelor.
Bibliografie
1. A. S. Tanenbaun, Retele de calculatoare, Ed.Computer Press Agora, Tg.Mures, 1997.
2. M. Gibbs, Retele de calculatoare pentru incepatori, Ed. Teora, Bucuresti 1996.
3. C. Bulaceanu, Retele locale de calculatoare, Ed. Tehnica, Bucuresti 1995.
Evaluare Assessment
Pe parcursul semestrului se elaboreaza proiecte de aplicatii, se sustin referate si se realizeaza doua lucrari scrise de sinteza. Nota finala va fi media celor trei tipuri de activitati.
During each course will held noted reports. The final note will be the medium between the exam note and report note.