Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Prelucrarea imaginilor Image processing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI049
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI049
6
2+0+2
8
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI049
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile, per@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea problemelor ce apar la prelucrarea imaginilor si cum sunt rezolvate acestea in diferite sisteme existente.
To get acquainted with the problems related to image processing and with the way they are dealt with in different existing systems.
Continut
Cursul de Prelucrare a imaginilor contine:
- Reprezentartea imaginilor digitale (prin functii si cuvinte picturale, arbori quad si binari),
- Imbunatatirea imaginilor (operatiuni punctuale si spatiale),
- Transformari ale imaginilor (determinarea conturului, scheletizare, subtiere, transformari morfologice).
Bibliografie
1. Baltac, V., colectiv, Calculatoarele electronice, grafica interactiva si prelucrarea imaginilor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1985.
2. Foley, J.D., Van Dam, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
3. Jain A.K., Fundamentals of Digital Image Processing, Prentince-Hall, London, 1989.
4. Nedevski, Prelucrarea Imaginilor si Recunoasterea Formelor, Editura Albastra, Cluj-napoca, 1998.
5. Pavlidis, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
6. Petcu, D., Cucu, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
7. Roman, D., Lustig, A., Stanescu, C., Algoritmi de automatizare a proiectarii. Editura Militara, Bucuresti, 1988.
8. Vlaicu A., Prelucrarea digitala a imaginilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.

Evaluare Assessment
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului si rezultatul de la examen.
The final grade will rezult from the evaluation of the laboratory work and of a final exam.