Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri Models of parallelism and concurency using Petri Nets
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI041
4
2+1+0
5
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI041
6
2+1+0
5
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TOADERE Teodor, toadere@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Dobandirea de instrumente practice (modele si algoritmi) cu ajutorul carora informaticianul rezolva probleme (paralelism, concurenta, infometare) din domeniul programarii multitasking. Cunoasterea unui mod util in practica pentru modelarea sistemelor tranzitionale distribuite din practica.
Acquiring practical tools (models and algorithms) to be used by computer scientists for solving problems (paralelism, concurency, hunger) in the field of distributed programming. Knowledge of useful ways in modelling the practical transitional distributed systems.
Continut
Sisteme tranzitionale distribuite
Reteua Petri (PTN) ca mijloc de modelare;
Reprezentarea PTN (geometric, matriceal);
Evolutia unei PTN (secventiala, concurenta);
Proprietati: comutativitate, monotonie; vivacitate, accesibilitate, terminare finita; echitate;
Graf si arbore de acoperire;
Graf si arbore de accesibilitate;
Probleme de decizie;
PTN controlate;
Analiza PTN cu ajutorul algebrei liniare;
PTN normate;
Zavoare si trape;
Retele cu alegere libera;
PTN colorate;
Extensiile PTN (cu inhibitie, cu fisiere);
Aplicatii.
Bibliografie
1. Colectia Lecture Notes in Computer Science, 1978-1994.
2. Guy Vidal-Naquet, Anni Choquet-Geniet, Reseaux de Petri et Systemes Paralleles, Armond Colin, 1992.
3. Wolfgang Reisig, Petri Nets, An Introduction; Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New-York, Tokyo; 1985.
4. T. Jucan, F. L. Tiplea, Retele Petri, Ed. Univ. "Al.I.Cuza", Iasi, 1995.
Evaluare Assessment
Pe parcursul semestrului se tin referate in cadrul seminarului. La finele semestrului fiecare student prezinta un referat pe o tema dintre cele prezentate la curs.
During the semester the students will present scientific reports. At the end of the semester each student will present a more detailed research study based on one of the subjects discussed at the course.