Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Bazele matematice ale calculatoarelor Mathematical foundations of Computer Science
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI039
1
2+2+0
7
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI039
1
2+2+0
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TĂTAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Lect. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Scopul cursului este insusirea de catre studenti a acelor cunostinte din logica pentru informaticienii care vor fi utilizate in cursurile din anii urmatori: logica propozitiilor si a predicatelor, algebre si functii booleene. Se face legatura, acolo unde e posibil, cu aceste
aplicatii ale logicii: circuite secventiale si combinationale, programarea logica, etc. Aditional, se predau notiuni de codificarea informatiei in calculator.

The aims of the course is the presentation of logic foundations for computer science: propositional and predicate calculus, boolean algebra and boolean functions. The connection with logic programming and logical circuits is presented. Additionally, the codes of information representation are introduced.
Continut
1. Logica propozitiilor si logica predicatelor atat algebric cat si ca sisteme formale.Forme normale ale formulelor.Problema decidabilitatii in logica predicatelor: teorema lui Herbrand, Skolem. Pentru demonstrarea teoremelor se prezinta atat metodedirecte (axiomatic) cat si prin respingere (metoda rezolutiei).
2. Algebre booleene, functii booleene si aplicatii.Forma canonica conjunctiva si disjunctiva siaplicatii.Monoame canonice,maximale si centrale.Simplificarea functiilor prin metoda diagramelor Veitch, prin metoda Mc.Quine si prin metoda Moisil. Ecuatii booleene.
3. Circuite logice,combinationale si secventiale.
4. Reprezentarea informatiei. Sisteme de numeratie siconversiunea numerelor.Codul direct, invers, complementar. Teoremele de adunare si legatura cu tipurile de sumator. Reprezentarea cu virgula fixa si virgula mobila.
Bibliografie
1. Cl.Benzaken, "Systeme formels. Introduction a la logique", ed.Masson, 1991.
2. M.Clarke, "Logic for Computer Science", ed. Addison-Wesley 1990.
3. J.P.Delahaye, "Outils logiques pour l'intelligence artificielle", ed.Eyrolls, 1986.
4. M.Fitting, "First-order logic and Automated Theorem Proving", Ed.Springer Verlag, 1990.
5. Lawrense C. Paulson : "Logic and Proof", U. Cambridge, 2000, curs on-line.
6. D.Tatar: " Inteligenta artificiala: demonstrare automata de teoreme si NLP", Ed. Microinformatica, 2001.
7. D.Tatar, "Bazele matematice ale calculatoarelor", litografiat, editia 1993, editia 2000.
8.(ed) A.Thayse : "From standard logic to Logic Programming", ed.J.Wiley, vol1(1989), vol2(1989), vol3(1990).
Evaluare Assessment
Este urmarit gradul de insusire de catre studenti a conceptelor de baza din logica computationala si a modului lor de utilizare. Forma de examinare este prin examen scris.
The examination consists of writed exam with the subject from all the matter.