Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Modele şi limbaje de simulare Models and languages of simulation
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI037
7
2+0+2
5
optionala
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MI037
7
2+0+2
5
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MI037
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. FRENŢIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
- Asimilarea Simularii ca metoda de studiere a fenomenelor reale;
- Formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor prin simulare.
To assimilate the Simulation as a method of studying the real phenomenon. To gain skils related to problem solving through simulation.
Continut
1. Obiectul simularii.
2. Numere aleatoare.
3. Modele de simulare. Simularea discreta si continua.
4. Verificarea si validarea modelelor de simulare.
5. Exemple practice de simulare.
6. Cozi de asteptare.
7. Limbaje de simulare. Limbajul HSL.
Bibliografie
1. Dodescu Gh., Simularea sistemelor, Ed.Militara, Bucuresti
2. L.State, J.Popescu, Modele probabiliste in Inteligenta Artificiala, Litog. Univ. Bucuresti, 1979.
3. Eduard Raceanu, Limbaje de simulare
4. Vaduva I., Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977.
5. Articole din reviste de specialitate
Evaluare Assessment
In evaluarea cunostintelor studentilor se va tine cont in egala masura atat de cunostintele teoretice cat si de cele practice, de deprinderile de a folosi calculatorul in rezolvarea unor probleme concrete. In aceasta directie, se va tine seama si de activitatea desfasurata pe timp de un an in cadrul laboratorului. Subiectul de examen va contine o problema teoretica si una practica realizata la laborator in timpul anului, cu ponderi egale la nota finala.
Knowledge evaluation will take into account both the theoretical and the practical knowledge, and also, of the abilities to use the computer for solving concrete problems. In this direction, the laboratory activity during the semester will also be considered. The examination subjects contain one theoretical and one practical problem, having equal weights in the final mark.