Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme de texte şi hipertexte Text and hypertext systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI032
6
2+0+2
8
optionala
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. KASA Zoltan, kasa@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
- prezentarea posibilitatilor diferitelor editoare de texte profesionale
- prezentarea diferitelor fonturi si notiuni elementare de tipografie
- prezentarea unor tabelatoare uzuale
Several professional text editors, fonts, elementary typographical notions and using the worksheet programs are presented.

Continut
1. Istoricul editarii textelor cu calculatorul.
2. Prezentarea detaliate a editorului Word for Windows 6.0.
3. Concepte de tipografie moderna.
4. Prezentarea succinta a editorului Wordperfect sub DOS si Windows.
5. Prezentarea editoarelor matematice TeX, LaTeX, AMS-TeX.
6. Produse program de tip Desktop Publishing (Ventura, Page Maker etc.).
7. Hipertexte si realizarea lor (Limbajul HTML).
8. Tabelatoare (Lotus, QuattroPro, Excel). Prezentarea detaliate a programului Excel sub Windows.
Bibliografie
1. Gero Judit, Reich Gabor: Word for Windows 6.0, ComputerBooks, 1995.
2. S. Kovacs: WordPerfect 5.1, Ed. Albastra, Cluj, 1994.
3. H. F. Pop: LaTeX, manual de utilizare, Univ. Cluj, 1993.
4. D. E. Knuth: The TeXbook, Addison-Wesley, 1988.
6. *** : Quattro Pro. Version 2.0 User's Guide, 1990.
7. *** : HTML Reference Manual, http://www.sandia.gov/sci_compute/html_ref.html.
Evaluare Assessment
- examen oral
- examen practic - realizarea la calculator a unor texte cu fiecare editor prezentat si relizarea unor tabele si grafice cu ajutorul tabelatoarelor.
Se face media celor doua note.
The final mark will be the average of the mark of the exam and practical work.