Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme integrate de proiectare şi programare Integrated systems for design and implementation
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI012
6
2+0+1
4
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI012
6
2+1+2
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. LAZĂR Ioan, ilazar@cs.ubbcluj.ro
Asist. BUZOGANY Endre, endre@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
La terminarea cursului, studentii trebuie sa posede
a) cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program
b) familiarizarea cu conceptele si preocuparile moderne in scrierea softului de aplicatie
c) deprinderi de folosire a instrumentelor de asistare a activitatii de dezvoltare a programelor
At the completion of this course, the students will be able to:
a) have a systematic knowledge concerning application development methodologies
b) be familiarized with the modern concepts and preocupations in the field of developing application software
c) know the use of computer-aided software development tools
Continut
Analiza si proiectare orientata pe obiecte
Limbajul de modelare UML
Procese iterative de dezvoltare a aplicatiilor
Instrumente de proiectare asistata de calculator
Arhitecturi de aplicatii
Aplicatii pe mai multe nivele
Aplicatii client-server
Aplicatii distribuite
Persistenta obiectelor
Accesul la baze de date
Limbajul de descriere XML
Prelucrarea documentelor XML
Interoperabilitatea intre aplicatii
Sabloane de proiectare: Proxy
Protocoale de apel a obiectelor (SOAP)
Aplicatii bazate pe mesaje
Elemente de baza pe platforme Java
Accesul la baze de date prin Java Database Connectivity (JDBC)
Apelul metodelor la distanta (RMI)
Biblioteci de clase pentru XML si SOAP
Elemente de baza pe platforme Microsoft
Modelul COM (Microsoft Component Object Model)
Servere COM
Biblioteci de clase pentru XML si SOAP
Realizarea nivelului de prezentare al unei aplicatii folosind navigatoare
Documente HTML
Limbaje interpretative script: JScript, VBScript
Prelucrarea documentelor XML
Bibliografie
1. G. Booch, Object-Oriented Analysis and Design, Redwood City, CA, Benjamin/Cummings, 1994.
2. D. Box, Essential COM, Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1998.
3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns -Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1994.
4. C. Larman, Applying UML and Design Patterns: An Introduction to OO Analysis and Design, Prentice Hall, 2000.
5. M. Priestley, Practical Object Oriented Design, McGraw-Hill,Cambridge, 1996.
6. Microsoft Developer Networks: COM, XML and SOAP, http://www.microsoft.com/msdn/
7. Online Visual Basic COM Tutorial, http://www.develop.com/

Online COM Tutorial, http://www.develop.com/

Java tutorial: http://java.sun.com/tutorial/

JavaWorld magazine: Topical index - XML, SOAP, RMI, http://www.javaworld.com/
Evaluare Assessment
Forma de examinare finala este un examen, ce va avea o parte teoretica si o parte aplicativa.
Nota finala va fi formata din:
A. Activitatea de laborator: 5p
B. Lucrare scrisa: 2p
C. Proba practica: 3p
The final assessment method is an exam. There will be two parts:
a written part (consisting of a minicase study),
and a practical part (consisting in a partial implementation of the minicase model).
The final mark (on a ten points scale, one point by default) will be obtained as:
A. Lab activity: 5p
B. Written exam (on paper): 2p
C. Practical exam (at computer): 3p