Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Baze de date Data bases
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI008
6
2+1+2
5
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI008
6
2+0+2
6
optionala
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MI008
6
2+0+2
6
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Cunoasterea conceptelor generale privind bazele de date.
2. Cunoasterea modelelor de descriere a datelor, in special al modelului relational si orientat obiect.
3. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor.
4. Cunoasterea problemelor ce apar la bazele de date distribuite, accesul concurent la bazele de date, tehnologia client-server.
5. Cunoasterea in amanuntime a unui SGBD.
1. To get acquainted with the general concepts regarding the data bases.
2. To get acquainted with the data models, especially the relational and object oriented models.
3. To get acquainted with the file storing methods.
4. To get acquainted with the problems concerning the distributed data bases, the concurrent access to the data bases, the client-server technology.
5. To get acquainted with the details of a SGBD.
Continut
1. Evolutia sistemelor de gestiune automata a datelor.
2. Conceptele bazelor de date.
3. Structuri de date in bazele de date.
4. Structura fizica a bazelor de date. Structura fisierelor. Organizarea fisierelor. Organizarea secventiala. Organizarea secvential-indexata. Memorarea fisierului sub forma unui arbore binar. Memorarea fisierului sub forma unui 2-3 arbore. Memorarea fisierului sub forma unui B-arbore. Organizarea directa. Regasirea dupa valorile mai multor atribute. Organizarile multiindexata, multilista si inversata.
5. Modele de descriere a datelor. Modelul entitate-relatie. Modelul retea. Modelul ierarhic. Modelul relational. Normalizarea unei baze de date relationale. Definirea, manipularea si interogarea bazelor de date relationale. Limbajul SQL. Modelul orientat obiect.
6. Sisteme concrete de gestiune a bazelor de date (Microsoft Access).
Bibliografie
1. Aho, A., Hopcroft, J., Ullman, J., Data Structures and Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983.
2. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
3. Frentiu, M., Parv, B., Elaborarea programelor. Metode si tehnici moderne. Editura promedia, Cluj-Napoca, 1994.
4. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
5. Korth, H.F., Silberschatz, A., Data Base System Concepts. McGraw-Hill Book Compagny, 1986.
6. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
7. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
8. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.
Evaluare Assessment
Activitatea de la laborator va avea fiecare ponderea de 30% din nota finala. Examenul din sesiune va fi practic si va avea ponderea de 70%.
The laboratory work will represent 30% of the final grade. The final exam will be practical, representing the remaining 70%.