Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Baze de date (2) Data bases (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI007
7
2+0+2
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI007
4
2+1+2
8
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
MI007
6
2+1+2
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon, leon@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SUCIU Dan Mircea, tzutzu@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. VARGA Viorica, ivarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Cunoasterea problemelor ce apar la bazele de date distribuite, accesul concurent la bazele de date, tehnologia client-server.
2. Cunoasterea metodelor de memorare a fisierelor.
3. Gestiunea bazelor de date in Delphi.
1. To get acquainted with the problems regarding the distributed data bases, the concurrent access to the data bases, the client-server technology.
2. To get acquainted with the file storing methods.
2. Database gestion in Delphi.
Continut
1. Accesul concurent la bazele de date.
2. Structura fizica a bazelor de date. Structura fisierelor. Organizarea fisierelor. Organizarea secventiala. Organizarea secvential-indexata. Memorarea fisierului sub forma unui arbore binar. Memorarea fisierului sub forma unui 2-3 arbore. Memorarea fisierului sub forma unui B-arbore. Organizarea directa. Regasirea dupa valorile mai multor atribute. Organizarile multiindexata, multilista si inversata. Complexitatea algoritmilor de cautare in bazele de date.
3. Optimizarea interogarilor in bazele de date. Evaluarea operatorilor relationali.
4. Gestiunea bazelor de date in Delphi.
5. Date semistructurate si XML.
Bibliografie
1. Date, C.J., An Introduction to Data Base Systems. Addison Wesley, Reading, MA, 1995.
2. Dollinger, R., Baze de date si gestiunea tranzactiilor. Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.
3. Helman, P., The Science of Database Management. Richard D. IRWIN, Inc., 1994.
4. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Algoritmi fundamentali. Ed.Tehnica, Bucuresti 1974.
5. Knuth, D.E., Tratat de programare a calculatoarelor. Sortare si cautare. Ed.Tehnica, Bucuresti 1976.
6. Philips, L.A., XML, Editura Teora, Bucuresti 2000.
7. Ramakrishnan, R., Database Manegement Systems. McGraw-Hill, 1998.
8. Tambulea, L. Baze de date, Litografiat Cluj-Napoca 2001.

Evaluare Assessment
Activitatea de la laborator si o proba practica se vor aprecia cu o nota ce va avea ponderea de 50% din aprecierea finala. In timpul sesiunii se va da o proba scrisa cu ponderea de 50% in aprecierea finala.
The laboratory work and a practical exam will represent 50% of the final grade. There will be a final written exam representing 50% of the final grade.