Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme de operare (1) Operating systems (1)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI004
4
2+0+2
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Lect. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Insusirea de catre studenti a arhitecturii sistemelor de operare din familiile Unix si Windows (NT)
Formarea deprinderilor de programare tip Shell si de preucrare a fisierelor text sub Unix.
Gestiunea, dispecerizarea si programarea aplicatiilor multitasking folosind procese sub Unix.
Cunoasterea si programarea la nivel de baza (fara utilizarea de medii vizuale) a interfetelor grafice utilizator pe platforme Windows (3.1, 3.11, 95, NT)
Knowing the Windows and Unix operating systems to the levels: usage, internal architecture, programming and administration. Gaining (without visual programming environments) the necessary skills to operate and to design specific applications on the Windows and Unix operating systems.
Continut
Curs
Sistemul de operare Unix: interfete exterioare
-Structura generală a sistemului
- Expresii regulare şi specificări generice
- Sisteme de fişiere; specificarea fisierelor
- Filtre; principii generale sort, awk, sed, grep (restul la laborator)
- Procesoare de comenzi shell:sh, csh, ksh, bash; prezentări generale
- Programarea în shell
- Comenzi utile în context shell şi gestiunea proceselor
Elemente de administrare Unix
Sistemul de operare Unix: apeluri sistem
- Procese sub Unix; structura unui proces
- Structura internă a discului Unix
- Apeluri sistem de gestiune a proceselor: fork, wait, exit, exec*
- I/O folosind handle: open, close, lseek, read, write
- Comunicatii intre procese: pipe, FIFO
Complemente DOS
- Structura internă a discului DOS
- Generarea şi încărcarea sistemului de operare DOS
Sisteme de operare tip Windows
- Interfaţa exterioară oferită de Windows NT şi 2000
- Arhitectura sistemului de operare Windows NT
Teoria generală a sistemelor de operare
- Concepte şi tehnici folosite în sistemele de operare
- Tipuri de SC si SO. Canal I/O, zone tampon multiple
- Multiprogramare. Conversii off-line si tehnica SPOOLING
- Funcţiile unui SO; structura generală a unui SO
- Probleme privind gestiunea memoriei
- Probleme privind gestiunea fişierelor
- Limbaje de comandă şi fişiere de comenzi

Laborator
1. Comenzi Unix de lucru cu fişiere
2. Comunicaţii: ftp, mail, telnet, ssh, XWindow
3. Programe Shell (I)
4. Utilitarele sed şi grep
5. Utilitarul awk
6. Programe Shell (II)
7. Programe C de lucru cu fişiere Unix
8. Info:MiniShell şi alte utilitareRestul: Probleme client - server
9. Procese Unix (I)
10. Blocări de fişiere
11. Comunicaţii între procese: pipe, FIFO
12. Procese Unix (II)
13. Incheierea activităţii de laborator
14. Examen practic
Bibliografie
1. Bacon J. Concurrent Systems: Operating Systems, Database and Distributed Systems - an integrated approach. Addison-Wesley, 1998
2. Boian F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994.
3. Boian F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996.
4. Boian F.M. Programare distribuita in Internet; metode si aplicatii. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1997.
5. Gams J. s.a. Windows NT4 Server Unleashed. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com
6. Ignat I. Kacso A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995.
7. Oliver D. Teach yourself HTML 3.2 in 24 hours. E-book Mc Millan Computer programming: http://www.mcp.com.
8. Rochkind M.J. Advanced Unix Programming. Prentice Hall, 1985.
9. Tanenbaum A.S. Distributed Operating Systems. Prentice Hall, 1995
10. Stallings W. Operating Systems: Internal and Design Principles. Prentice Hall, 1998.
Evaluare Assessment
Examen scris si practic la finele semestrului. Nota este obtinuta ca medie intre:
- nota de la lucrarea scrisa;
- nota la lucrarea practica;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentatii etc.).
A compulsory application and an writing exam on finish of the semester. The mark is a mean between:
- the exam mark;
- the application mark;
- the semester activity: quality of programms, documentations etc.