Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Geometrie analitică Analytical geometry
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG020
2
2+2+0
5
obligatorie
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MG020
2
2+2+0
5
obligatorie
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MG020
2
2+2+0
5
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
MG020
1
2+1+0
5
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
MG020
2
2+2+0
5
obligatorie
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. PINTEA Cornel, cpintea@math.ubbcluj.ro
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Lect. VĂCĂREŢU Daniel, vacaretu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
In prima parte cursul face o trecere gradata de la geometria studiata in liceu la principalele notiuni ale geometriei trei dimenisonale, dupa care sunt abordate analitic obiectele geometriei trei dimensionale.
In the first part the course makes a gradual passage from the geometry studied in high-scholl to the principal notions of the three dimensional geometry and after that the objects of the three dimensional geometry are considered.
Continut
I. Transformari geometrice.
1. Izometriile planului: simetrii, translatii, rotatii.
2. Omotetia.
3. Inversiunea.
II. Geometrie analitica plana.
1. Spatiul vectorial al vectorilor liberi.
2. Caracterizarea vectoriala a dreptelor in plan.
3. Ecuatiile carteziene ale dreptelor in plan.
4. Cercul.
5. Conice.
III. Geometrie analitica in spatiu.
1. Caracterizarea vectoriala a dreptelor si planelor.
2. Ecuatiile carteziene ale dreptelor.
3. Ecuatiile carteziene ale planelor.
4. Sfera.
5. Studiul cuadricelor pe ecuatii reduse.
6. Generarea suprafetelor.
Bibliografie
1. Andrica, D., Varga, Cs., Vacaretu, D., Teme de geometrie, Ed. Promedia-Plus, Cluj-Napoca, 1997
2. Andrica, D., Varga, Cs., Vacaretu, D., Teme si probleme alese de geometrie, Ed.Plus, Bucuresti,2002
3. Galbura, Gh., Rado, F., Geometrie, Ed. Did. si Ped. Bucuresti, 1979.
4. Miron,R., Geometrie Analitica,Ed.Did. si Ped., Bucuresti, 1976.
5. Murgulescu,E., si col.,Geometrie analitica si diferentiala,Ed.Did.si Ped.,Bucuresti,1971.
6. Pintea, C., Geometrie, Presa Universitara Clujeana,2001.
7. Udriste, C., Tomuleanu, V., Geometrie analitica, Manual pentru clasa a-XI-a, Ed. Did si Ped. Bucuresti
Evaluare Assessment
Examen oral.
Exam.