Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Complemente de geometrie Complements of geometry
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG009
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. VĂCĂREŢU Daniel, vacaretu@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cursul completeaza cunostintele de geometrie ale studentilor cu notiuni si proprietati utile viitorilor profesori de matematica, in deplina concordanta cu programele si manualele scolare in vigoare.
Some supplementary results suceining the elementary geometry are given. The main topics of the course are very useful for the students becoming tachers in Mathematics.
Continut
I. Elemente de geometria triungiului si a cercului : probleme de concurenta si liniariate,relatii metrice in triunghi si cerc, cercurile lui Lemoine ,cercurile lui Tucker, cercul celor noua puncte, teorema lui Titeica ,dreapta lui Simson, triunghiurile-S ale lui Lalescu.
II. Aplicatii ale calculului vectorial in geometrie.
III. Aplicatii ale numerelor complexe in geometrie.
Bibliografie
1.D.Andrica, Cs.Varga, D.Vacaretu, Teme de geometrie, Promedia-Plus, Cluj-Napoca,1997.
2.D.Andrica, Cs.Varga, D.Vacaretu, Teme si probleme alese de geometrie, Ed.Plus, Bucuresti,2002.
3.Andrica,D.,Bisboaca,N.,Numere complexe de la A la Z. Ed.Milenium.Alba Iulia,2001.
4.D.Branzei, col., Planul si spatiul euclidian, Editura Academiei, Bucuresti, 1986.
5.Lalescu,T., Geometria triunghiului,Ed.Tineretului,1958.
6.Mihalescu,c., Geometria elementelor remarcabile,Ed.Tehnica,Bucuresti,1957.
7.Nicolescu, L., Boskoff, V., Probleme practice de geometrie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1990
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.