Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Biomatematica Biomathematics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME278
2
2+1+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. RUS Ioan, iarus@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Vom studia principalele modele matematice din biologie
Main models from biology are presented.
Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment