Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Economii matematice (în limba engleză) Mathematical economy
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME277
1
2+1+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. PETRUŞEL Adrian Olimpiu, petrusel@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Asimilarea de catre studenti a unor notiuni si tehnici de lucru din teoria operatorilor univoci si multivoci (teoreme de punct fix, teoreme de elemente maximale, teoreme de coincidenta, teoreme de selectie) si utilizarea lor in rezolvarea unor probleme matematice provenind din economie: echilbru preturilor,problema consumatorului,echilibru unei economii abstracte.
To provide basic notions and main tools in the field of mathematical economies: multivalued analysis, maximal elements, eqilibrium points. To apply these tools in the theory of equilibrium of an abstract economy.
Continut
I. Descrierea unei economii: modelul Arrow-Debreu. Economii matematice abstracte.
II. Elemente de analiza operatorilor multivoci(notiuni fundanentale, continuitatea operatorilor multivoci, teoreme de selectie)
III. Elemente maximale,puncte fixe,puncte echilibru.(teoreme de existenta,unicitate,dependenta de date,proprietati ale multimilor de puncte fixe)
IV. Sisteme de preturi intr-o economie.Preturi echilibru de tip Walras.(teoreme de existenta)
V. Elemente de teoria jocurilor
Bibliografie
1) J.W.S.Cassels, Economics for mathematicians, Cambridge Univ.Press, 1989.
2) A.Mas-Colell, An introduction to the differentiable approach in the
theory of economic equilibrium, Univ.of California, Berkley, 1978.
3) M.Geistdoerfer-Florenzano, L'equilibre economique general transitif et
intransitif. Problemes d'existence, CEPREMAP, Paris, 1980.
4) J.P.Aubin, Optima and Eqilibria, Springer, Berlin, 1993.
5) G.X.Z. Yuan, KKM Theory and Applications in Nonlinear Analysis, Marcel
Dekker, New York, 1999.
6. K. Border, Fixed point theorems with applications to economic and game
theory, Cambridge University Press, London, 1985.
7) A. Petrusel, Multifunctii si aplicatii, Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca, 2001.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.