Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică și Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în teoria sistemelor dinamice Numerical methods in dynamical systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME276
3
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. TRIF Damian, dtrif@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Cursul contine o tratare a ecuatiilor diferentiale ca sisteme dinamice, cu introducerea notiunilor esentiale - multimi limita, stabilitate, bifurcatii stationare, de solutii periodice, de dublare a perioadei si trecere la comportare haotica, varietati invariante, sisteme Hamiltoniene. Tratarea este realizata prin prisma metodelor numerice pentru ecuatii diferentiale si pentru comportamentul de bifurcatie - urmarirea ramurilor de solutii, depistarea punctelor de bifurcatie, probleme privind comportarea haotica.
Bibliografie
1. A.M.Stuart, A.R. Humphries, Dynamical Systems and Numerical Analysis, Cambridge University Press, 1996
2. R. Seydel, From Equilibrium to chaos, Elsevier, 1988.
3. D. Trif, Metode numerice în teoria sistemelor dinamice, Transilvania Press, 1997.
4. P.A. Cook, Nonlinear Dynamical Systems, Prentice-Hall, 1986
5. G. Ioos, D.D.Joseph, Elementary stability and bifurcation theory, Springer, 1990
Evaluare Assessment