Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii cu derivate parţiale neliniare (în limba engleză) Nonlinear partial differential equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME274
2
2+1+1
7
optionala
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PRECUP Radu, r.precup@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
1. R. Precup, Ecuatii cu derivate partiale, Transilvania Press, Cluj, 1997.
2. D. O'Regan, R. Precup, Theorems of Leray-Schauder Type and Applications, Gordon and Breach, Amsterdam, 2001.
3. H. Brezis, cours DEA, Paris VI, 1991.
4. H. Brezis, Analyse fonctionnelle, Masson, Paris, 1983.
Evaluare Assessment