Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică și Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de funcții spline (în limba engleză) Special topics of spline function
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME262
4
2+2+1
10
optionala
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MICULA Gheorghe, ghmicula@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment