Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică și Informatică
FISA DISCIPLINEI

Modelare prin ecuații diferențiale Mathematical modelling throughout differential equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME044
8
2+2+0
6
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. IANCU Crăciun, ciancu@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BUICĂ Adriana, abuica@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
1. Intelegerea drumului de la problema concreta la formularea ei matematica si, implicit a corespondentei dintre obictele concrete si cele matematice utilizate
2. Insusirea a noi tehnici si notiuni din teoria ecuatiilor diferentiale si a sistemelor dinamice ( stabilitate, portret fazic, orbite periodice, metoda sub- si supra- solutiilor etc.)
3. Interpretarea rezultatelor matematice in termenii problemei concrete.
Continut
Bibliografie
1. V.V. Amelkin, Differential equations in applications, MIR Publishers Moscow, 1990.
2. D.N. Burghes, M.S. Borrie, Modelling with differential equations, Ellis Horwood Limited, 1981
3. R.H. Enns, G.C. McGuire, Nonlinear physics with Maple for scientists and engineers, Birkhauser, 1997.
4. J. Istas, Modeles mathematique pour l'ecologie, Ecole Politechnique, 1998.
5. I. A. Rus, Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice, Transilvania Press, Cluj Napoca, 1996
Evaluare Assessment