Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Sisteme dinamice şi experimente pe calculator Dynamical systems and computer experiments
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME040
8
2+2+0
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. RUS Ioan, iarus@math.ubbcluj.ro
Prof. Dr. TRIF Damian, dtrif@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea principalelor metode de studiu, analitice si numerice, a sistemelor dinamice.
The assimilation of the basic analytical and numerical methods in dynamical systems.
Continut
1. Introducere: sisteme liniare, tipuri de neliniaritati, comportari neliniare
2. Modele in spatiul starilor: existenta si unicitate, liniarizare, sisteme autonome, portret de faze
3. Puncte singulare, isocline, cicluri limita, atractori stranii, haos
4. Analiza armonica, oscilatii, sisteme fortate
5. Modele segmentar liniare
6. Stabilitate: puncte de echilibru, metoda Liapunov,stabilitate absoluta
7. Sisteme dinamice discrete
8. Metode numerice pentru sisteme dinamice
Bibliografie
1. P. A. Cook, Nonlinear Dynamical Systems, Prentice-Hall, 1986
2. D. Trif, Metode numerice in teoria sistemelor dinamice, Transilvania Press, 1997
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.