Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Funcţii spline Spline functions
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME008
8
2+2+0
8
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MICULA Gheorghe, ghmicula@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Pregatirea studentilor pentru a putea folosi instrumentul eficace, in construirea de procedee optimale de aproximare, furnizat de functiile spline. Antrenarea studentilor in studierea problemelor ce folosesc ecuatii diferentiale si integrale si rezolvarea lor cu ajutorul functiilor spline.

Continut
1. Functii spline polinomiale. Proprietati fundamentale
2. Functii spline generalizate
3. Metode de aproximare pentru ecuatii opearatoriale
4. Rezolvarea numerica a ecuatiilor diferentiale cu ajutorul functiilor spline
5. Aproximarea solutiilor ecuatiilor integrale
6. Functii spline de mai multe variabile
7. Metode spline pentru rezolvarea aproximativa a unor clase de ecuatii cu derivate partiale
8. Metoda elementului finit si metoda elemntului de frontiera
9. Sceme de aproximare. Tehnica functiilor spline
10. Aproximarea optimala a functionalelor liniare
Bibliografie
1. G. Micula, Functii spline si aplicatii. Ed. Tehnica Bucuresti 1978.
2. L. L. Schumacher, Spline Functions. Basic theory. Wiley. New York - Brisbane - Toronto 1981.
3. A. Meier, A. Sharna, Spline functions and Aproximation Theory. Birkhauser Verlag. Basel - Boston 1993.
Evaluare Assessment
Prezentarea de referate in cadrul seminarului. Doua lucrari de control. Examen.
Exam.