Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică și Informatică
FISA DISCIPLINEI

Calcul paralel Parallel calculus
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC264
3
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. CHIOREAN Ioana Rodica, ioana@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Introducerea notiunilor de baza ale calculului paralel, necesare scrierii, implementarii si executarii programelor pe sisteme de calcul cu mai multe procesoare.
Introduction of the basic notions of parallel calculus, in order to get aquainted with the writing, omplementing and processing the programs with more than one processor.
Continut
1. Necesitatea aparitiei calculatoarelor de mare performanta. Argumente pro si contra folosirii calculatoarelor paralele.
2. Modele de programare pentru calculul paralel. Clasificarea calculatoarelor paralele (Flynn, Hockney, Schwartz, Handler). Categorii de modele de programare paralela (modelul serial, tablou de procesoare, pipeline, memorie partajata, transmisie de mesaje). Retele de interconectare a procesoarelor. Reteaua liniara si ciclica. Reteaua de tip amestecare perfecta. Reteaua arborescenta. Reteaua latice. Reteaua de tip hipercub. Problema includerii. Masuri ale performantei algoritmilor paraleli. Viteza. Eficienta.
3. Tehnici utilizate in scrierea algoritmilor paraleli. Tehnica dublarii recursive (evaluarea relatiilor de recurenta). Tehnica reducerii ciclice par-impar. Tehnicile slicing si crinkling. Transformarea paralela a datelor: calculul organizarii datelor.
4. Algoritmi paraleli. Operatii paralele elementare. Inmultirea matricilor. Evaluarea expresiilor aritmetice. Algoritmi la nivel de bit.
5. Algoritmi paraleli de sortare. Sortarea bitonica a lui Batcher. Sortarea bitonica pe reteaua amestecarii perfecte. Bubble-sort paralel. Quick-sort paralel. Sortare prin transpozitie par-impar. Sortarea arborescenta.
6. Programarea sub sistemul PARIX. Notiuni generale.
7. Programarea sub sistemul PVM.
Bibliografie
1. Chaudhuri, P., Parallel Algorithms, Design and Analysis, Advanced in Computer Science, Prentice Hall, 1992
2. Chiorean, I., Calcul paralel. Fundamente. Ed. Microinformatica, 1995
3. Hockney, R.W., Jesshope, C.R., Calculatoare paralele. Arhitectura, programare, algoritmi, Ed. tehnica, 1991
4. Quinn, M.J., Designing Efficient Algorithms for Parallel Computers, McGraw-Hill International Editors, 1988
5. *** PARIX Release 1.2, Reference Manual, 1993
6. *** PVM 3.0 User's Guide and Reference Manual, 1993
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.