Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Software în analiza numerică (în limba engleză) Software in numerical analysis
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC257
2
2+1+1
7
optionala
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TRÎMBIŢAŞ Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
A familiariza studentii cu tehnicile de programare a metodelor numerice si cu utilizarea pachetelor matematice
To introduce students in numerical programming and usage of math packages.
Continut
1. MATLAB - programare in MATLAB, grafica in MATLAB, functii si toolbox-uri.
2. Teoria erorilor si aritmetica in virgula flotanta.
3. Reprezentarea curbelor si suprafetelor
4. Sisteme liniare - metode directe: eliminare Gaussiana, factorizari LU, Cholesky, QR
5. Sisteme liniare - metode iterative stationare: Jacobi, Gauss-Seidel, SOR
6. Sisteme liniare - metode iterative nestationare: gradient conjugat, GMRES
7. Sisteme liniare - implementare in MATLAB
8. Valori si vectori proprii. Algoritmul QR. Valori singulare. Implementare in MATLAB
9. Ecuatii diferentiale: metode cu un pas, metode cu mai multi pasi, ecuatii stiff; implementare in MATLAB.
10. Matrice rare
11. Resurse pe Internet: netlib, gams, LAPACK.
Bibliografie
1. S. Nakamura - Numerical Analysis and Graphics Visualization in MATLAB, Prentice-Hall,1998.
2. Flanery, Veterlink, Teukolsky - Numerical Recipes in C
3. R. Burden, L. D. Faires - NUmerical Analysis, PWS Kent, 1986.
4. MathWorks Inc. - MATLAB, setul de manuale.
Evaluare Assessment
examen(50%)+test practic laborator(50%)
exam(50%)+practical test(50%)