Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică și Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode statistice Statistical methods
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC253
1
2+2+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BLAGA Petru, pblaga@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea unor metode moderne ale statisticii matematice orientate pe produse soft de baza (Statgraphics si Matlab)
Knowledge of some moderns methods of mathematical statistics oriented to soft product (Statgraphics and Matlab).
Continut
1. Legea normala:
Intervale de incredere si teste de verificare a ipotezelor statistice pentru medie
si dispersie, diferenta a doua medii si raportul a doua dispersii. Compararea a doua
selectii de volume egale.
2. Teste parametrice si neparametrice.
3. Regression:
Regresie linear. Modelul matematic pentru regresia liniara.
Metoda celor mai mici patrate. Analiza varaintei pentru regresia liniara.
Estimari si predictii. Intervale de incredere. Teste pentru verificari de ipoteze
statistice.
4. Regresia liniara multipla:
Estimarea coeficientilor. Metoda celor mai mici patrate.
Dispersiile si covariantele coeficientilor regresiei. Examinarea reziduurilor.
Eroare standard pentru valoarea prezisa. Analiza de varianta.
Intervale de incredere si verificari de ipoteze statistice.
5. Analiza variantei (ANOVA):
Clasificare cu un factor. Egalitatea mediilor.
Ecuatia analizei de varianta. ANOVA cu variante ale erorilor diferite.
Comparari multiple. Testare egalitatii variantelor. Selectii de volume diferite.
Clasificare cu doi factori. ANOVA fara interactiune. ANOVA cu interactiune.
Bibliografie
1. Blaga, P., Probability theory and mathematical statistics, Vol. II. (Romanian), Universitatea Babes--Bolyai Press, Cluj-Napoca, 1994.
2. Blaga, P., Mathematical statistics. Practical activities (Romanian), Universitatea Babes--Bolyai Press, Cluj-Napoca, 1999.
3. Blaga, P., Mathematical statistics. (Romanian), Universitatea Babes--Bolyai Press, Cluj-Napoca, 2000.
4. Blaga, P., Muresan, A.S., Applied mathematics in economics, Vol. I. (Romanian), Transilvania Press, Cluj--Napoca, 1996.
5. Hoel, P. J., Statistique mathematique, Tome II, Armand Colin Press, Paris, 1991.
6. Saporta, G., Probabilites, analyse des donnees et statistique, Editions Technip, Paris, 1990.
7. Snedecor, G. W., Cochran, W. G., Statistical methods, Iowa State University Press, 1989.
8. Tassi, Ph., Methodes statistiques, Economica, Paris, 1989.
9. Weerahandi, S., Exact Statistical Methods for Data Analysis, Springer, Heidelberg, 1994.
10. Yule, G. U., Kendall, M. G., Introduction to the theory of statistics (Romanian), Sci. Press, Bucharest, 1969.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.