Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode şi pachete de programe statistice Methods and programs statistics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC152
3
2+1+2
7
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TRÎMBIŢAŞ Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment