Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Pachete de programe statistice Statistical programs
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC021
7
2+0+2
5
optionala
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MC021
7
2+0+2
5
optionala
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TRÎMBIŢAŞ Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
A da studentilor notiuni de baza de probabilitati si statistica matematica; a initia studentii in utilizarea pachetelor statistice
Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistics; introduction to Statistical Packages
Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment
Examen (60%) test practic (40%)
Exam(60%) practical test (40%)