Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Algebră computaţională (în limba engleză) Computational algebra
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MA261
1
2+2+0
9
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
(Computational Mathematics - in Hungarian)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. MARCUŞ Andrei, marcus@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Prezentarea unor algoritmi importanti cu aplicatii in special in rezolvarea unor probleme de algebra abstracta dar nu numai. Discutia complexitatii acestor algoritmi.
We present some of the most important algorithms with applications to problems in abstract algebra but not only. We also discuss the complexity of these algorithms.
Continut
I. Polinoame peste corpuri finite
1. Corpuri finite. Logaritmul discret
2. Polinoame ireductibile
3. Factorizarea polinoamelor. Algoritmul lui Berlekamp
II. Algoritmi rapizi
1. Adunarea rapida
2. Transformarea Fourier rapida
III. Baze Gröbner.
1. Aspecte teoretice
2. Algoritmul lui Buchberger
IV. Metode algorimice in teoria grupurilor
1. Generatori si relatii in grupuri.
2. Algoritmul Todd-Coxeter
V. Reducerea laticilor
1. Algoritmul LLL (Lenstra-Lenstra-Lovasz)
2. Factorizarea polinoamelor cu ceficienti rationali
Bibliografie
Evaluare Assessment