Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2003/2004

Specializarea Programare bazată pe componente - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI256 Metode de specificare formală
2+2+0
E
9 cr.
MI364 Metrici soft
2+2+0
E
9 cr.
MI365 Programare bazată pe componente
2+2+0
E
9 cr.
MV041 Proiect (1)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MI253 Metode formale în programare
2+2+0
E
9 cr.
MI255 Programare în Internet
2+2+0
E
9 cr.
MI363 Metode de dezvoltare bazată pe componente
2+2+0
E
9 cr.
MV042 Proiect (2)
0+0+3
C
3 cr.
TOTAL
6+6+3=15
 
30 cr.