Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Platforme Java
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
MI351
1
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Obiective
Să prezinte studenţilor cele mai actuale tehnologii şi platforme Java. Să ofere instrumentele cele mai recente de dezvoltare a aplicaţiilor distribuite, în Internet şi Intranet, independente de platformă. Să deschidă noi direcţii de cercetare în domeniul middleware – elaborarea de tehnologii proiectarea şi implementarea de sisteme distribuite.
Continut
1Tehnologii specifice părţii client
· Obiect GUI realizate prin awt şi swing (recapitulare prin exemple).
· Applet.
· Limbajul JavaScript.
· Comunicarea la nivel browser între appleturi şi obiecte JavaScript.
· Utilizarea componentelor JavaBeans.

2Tehnologii specifice părţii server
· Servleturi.
· Comunicarea applet – servlet.
· Tehnologia JSP (Java Server Pages).

3 Tehnologii de legare între obiecte distribuite
· Conectarea la baze de date: JDBC (Java Data Base Conectivity).
· Reperarea obiectelor prin JNDI (Java Naming and Directory Interfacers).
· Comunicarea asincronă prin mesaje: JMS (Java Message Service).

4Platforme Java pentru Intranet (legături tari)
· Apelul metodelor la distanţă: RMI (Remote Method Invocation).
· Tehnologia JINI.
· Tehnologia JavaSpaces.

5Export de date şi de obiecte
· Export de date: Standardul XML (eXtensible Markup Language).
· Export de obiecte: SOAP (Simple Object Access Protocol).

6Enterprise Java Beans (EJB)
· Arhitecturi multitier
· Componente EJB de tip Session.
· Componente EJB de tip Entity.
· Componente EJB de tip Message
· Securitate şi tranzacţii
· Clienţi EJB
Bibliografie
1. Ayers D. et.al. Professional Java Server Programming Wrox Press, 1999
2. Bodof S. et.al The j2ee Tutorial. Sun Microsystems, 2001. http://www.java.sun.com/j2ee/docs.html
3. Boian F.M. Programare distribuită în Internet; metode şi aplicaţii. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 1997
4. Boian F.M. Ferdean C.M., Boian R.F., Dragoş R.C. Programare concurentă pe platforme Unix, Windows, Java. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 2002
5. Freeman E. Hupfer S. Arnold K. JavaSpacesPrinciples, Patterns, and Practice. Addison Wesley, 1999, http://java.sun.com/docs/books/jini
6. Phillips L.A. XML (Special Edition Using XML) Teora, 2001
7. Roman Ed Mastering Enterprise Java Beans. John Wiley & Sons, 2002. http://www.theserverside/books/masteringEJB/index.jsp
8. *** http://www.java.sun.com/products/jndi/tutorial/
9. *** http://http://www.coreservlets.com
10. *** http://jakarta.apache.org
Evaluare
Nota finala va fi compusa luand în calcul următoarele componente: referatul pe temă dată; realizarea unui proiect; elaborarea de exemple relevante pentru una dintre tehnologii. Nota este obţinută ca medie între:
· nota de la referat 40%;
· nota la proiect 40%;
· nota pentru exemple demonstratve 20%.